Oproep

geplaatst in: Ouderverstoting | 0

Schrijfster Geertje Paaij werkt aan een boek Als je je kinderen onterft – De nachtmerrie van een moeder. Zij heeft zelf al zeven jaar geen contact meer met haar twee dochters en weet sinds kort dat haar jongste (34) moeder van een zoontje is geworden. De oudste (36) lijdt aan een ernstige vorm van schizofrenie. Haar partner heeft een zoon (41) en een dochter (37) met wie hij al dertien jaar geen contact meer heeft. Inmiddels lopen er vijf kleinkinderen rond die hij nog nooit heeft gezien.

Geertje komt graag in contact met ouders die hun kind(eren) hebben onterfd om hun verhaal op te tekenen (desgewenst geanonimiseerd). Dat doet zij door telefonische interviews. De concept tekst legt zij altijd ter goedkeuring aan de geïnterviewde(n) voor.
Ook andere betrokkenen, zoals notarissen, advocaten, politici, familietherapeuten, psychologen en/of psychiaters wil zij aan het woord laten. Deze interviews worden achterin het boek opgenomen.

De ambitie van Geertje is dat de wetgeving in Nederland wordt aangepast zodat het mogelijk wordt kinderen te onterven. Tot nu toe blijven zij recht houden op hun legitieme deel als zij dat binnen vijf jaar opeisen. Voor Geertje een onverteerbare zaak.

Bezoek haar website voor meer informatie: www.geertjepaaij.nl

Sta je open voor een telefonisch interview? Mail dan naar: info@geertjepaaij.nl Je krijgt snel een reactie.